הרשמה לצהרונים

מ.א שפיר - תכנית הצהרונים תשפ"א

צהרוני בתי ספר - מ.א שפיר

צהרוני בתי ספר – מ.א שפיר

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תפעיל את תכנית הצהרונים  בבתי הספר היסודיים ב-מ.א שפיר.

פעילות הצהרונים מתקיימת בבתי הספר בליווי צוות חינוכי, מנוסה ומיומן המורכב ממורים, רכזים ומדריכים, המלווים את הילדים לאורך כל שעות פעילות הצהרון.

התכנית כוללת  עזרה בהכנת שיעורי הבית, פעילות חווייתית ויצירתית וחוג העשרה.

 

בי"ס שפיר | תתמ"ד שפיר | בי"ס אבן שמואל

התכנית תפעל בתחילת שנת הלימודים תשפ"א- 1.9.2020 ועד לסיום שנה"ל- 31.6.21. 

שעות הפעילות- מסיום הלימודים בשעה 14:30 ועד השעה 16:00. 

*ביום שלישי- התכנית תתקיים החל מהשעה 13:30 עד השעה 16:00.

עלות התכנית- 140 ש"ח לחודש.

עלות התכנית נקבעה בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת החינוך של הכנסת ולאחר הסבסוד שנקבע ע"י משה"ח.

ההרשמה עד יום שלישי ה-15.7.2020.

לפרטים– ניתן ליצור קשר עם משרדי החברה בטלפון- 086694007
 (בין השעות 9:00-15:30)

מייל- office@navon-p.co.il 

פרטים לגבי מתווה התכנית הרשמה ותשלום עבור ימים אלו יימסרו בסמוך למועד פתיחת הקייטנות.

בי"ס שפיר | תתמ"ד שפיר| בי"ס אבן שמואל

עלות התכנית- 140 ש"ח לחודש.

* כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני חברת 'נבון'.

ההרשמה עד ה-15.07.2020, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

 • נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' – לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים תכנית ניצנים לשנה"ל תש"פ' בוחרים 'תכנית ניצנים שפיר, ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבל מייל עם פרטי ההרשמה. לפרטים- טלפון משרד- 08-6694007

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-15.7.2020 יאושר ויוחזר סכום מלא.
  ביטול שיתקבל לאחר ה-15.7.2020 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את תכנית  הצהרונים בבתי ספר מ.א שפיר מתאריך 1.9.2020.
 2. התכנית תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים החל מהשעה 14:30 ועד השעה 16:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 15.7.2020 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי המסגרת לא תופעל עבור קבוצה של פחות מ- 22 ילדים.
 5. בימים שבהם מתבטלים הלימודים מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. 

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהמסגרת לא יאוחר מהשעה 16:00. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהבית ספר בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כל שהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 3. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 4. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר.
 5. הורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 6. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות האזורית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"א את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.
 3. ילד שיושעה מהפעילות הגן  בבוקר- הינו מושעה אוטומטית ממסגרת התכנית.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. תנאי התשלום: התשלום הינו 1400 ₪ עבור שנת פעילות. 140 שח לחודש.
 2. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 3. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש.
 4. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 20 ₪.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 15.7.2020 בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 15.7.2020 ועד 30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 1.10.2020 ועד 30.2.21 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י הודעה באמצעות המייל office@navon-p.co.il ומילוי טופס "ביטול השתתפות" ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות הודעה כתובה במייל.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. החל מתאריך 1.3.21 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

מאשר שקראתי את המסמך והנני מסכים לתוכנו.

י.

Fill out my online form.