הרשמה קייטנה 

קייטנת קיץ 2022
גנ"י רחובות חב"ד

נבון פרויקטים בחינוך | קייטנת גני החופש הגדול תשפ"ב |  רחובות חב"ד- גני ילדים

קייטנות "גני החופש הגדול" ברחובות תופעל ע"י חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' בשיתוף המחלקה לחינוך חרדי ברחובות בכל גני הילדים בעיר.

ההרשמה דרך האתר לגני הילדים הבאים:

 חב"ד בנים, חב"ד בנות.

צוות התכנית:

 • גננת- בכל כיתת גן, מובילה אשר תעבוד עם הילדים עפ"י התכנית הפדגוגית.
 • סייעת- סייעת בכל גן. בגן בו יירשמו מעל 30 משתתפים- סייעת שניה.
 • צוות הוראה נבחר בקפידה עפ"י הקריטריונים של משרד החינוך וחברת נבון פרויקטים בחינוך.
 • ניהול ופיקוח- מנהלת הקייטנות- מר יחיאל לייבוביץ | מנהל פדגוגי- מר אדיר מזין.

מסגרת הקייטנה:

קייטנות "גני החופש הגדול" יתקיימו במשך 15 ימים מיום ראשון ד' בתמוז (3.7.2022) עד יום חמישי כ"ב בתמוז (21.7.2022).

*לא כולל ימי שישי! 


שעות הקייטנה:
גנ"י- 7:30-13:00

שעות הצהרון:

הצהרונים יופעלו מסיום הקייטנה ועד השעה 16:30 ויכללו ארוחת צהריים חמה ותכניות העשרה. 

עלות תוספת הצהרון- 825 ₪ בלבד.

*מותנה במינימום 25 ילדים בקבוצה

מיקום:

הקייטנות יתקיימו בגני הילדים הממ"ח והמוכש"ר ברחובות.

רבי חייא | תפארת חב"ד | עץ הדעת | שובו | דוד בן ישי | גני מוסדות חב"ד רחובות 

ארוחת בוקר:

באחריות ההורים לצייד את הילדים בארוחת בוקר ובקבוק שתייה.

מה בתכנית:

תכנית פדגוגית מגוונות, העשרה לימודית-ערכית, חוגים חיצוניים וסדנאות יצירה.

עלות הקייטנה- 300 ₪ בלבד (מסובסד ע"י משרד החינוך).

*פתיחת קבוצה מותנית במינימום 22 נרשמים בקבוצה.

*ייתכנו איחודי קבוצות ושינויים נוספים בהתאם למתווה משה"ח.

מועדי ההרשמה:

הרישום יסתיים ביום חמישי 09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר. 

לאחר יום חמישי ה-09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר ההרשמה תסתיים ולא ניתן יהיה להירשם לתכנית.

דגשים:

 1. יש להקפיד על בחירת המוסד ומילוי מדויק של הפרטים. ילד שימצא רשום לגן לא נכון- תבוטל השתתפותו בקייטנה.
 2. הורה שלא הסדיר את התשלום עבור הקייטנה- הילד אינו יופיע כרשום בתכנית.
 3. ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת "נבון" עד ה-09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר יאושר ויוחזר סכום מלא.
 4. ביטול שיתקבל לאחר ה-09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר – לא יתבצע החזר כספי.
 5. פתיחת התכנית מותנית בכפוף להחלטת הממשלה ובמינימום נרשמים. טרם יצא מתווה משה"ח ככל ויהיו שינויים , שינויים אלו יחולו על התוכנית. 
 6. מדיניות החזר כספי עקב בידוד- חברת נבון תפעל עפ"י הנחיות משה"ח בעניין זה, במידה ויש בידוד עצמאי והמסגרת ממשיכה לפעול- לא יינתן החזר כספי.
 7. במידה וחלה התנהגות בלתי הולמת בשעות פעילות הקייטנה- החברה רשאית להפסיק לאלתר את השתתפות התלמיד בתוכנית.