הרשמה קייטנה 

קייטנת קיץ 2022
בתי ספר רחובות חרדי

נבון פרויקטים בחינוך | קייטנת בתי הספר של החופש הגדול תשפ"ב |  רחובות מגזר חרדי- בתי ספר

קייטנות "בתי הספר של החופש הגדול" ברחובות יופעלו ע"י חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' בשיתוף המחלקה לחינוך חרדי ברחובות בבתי הספר היסודיים בעיר.

ההרשמה דרך האתר תתבצע בבתי הספר הבאים:

שובו, עץ חיים בנות, נתיבות משה, בארי בשדה, הראם. 

הרשמה דרך המרחב הקולי תתבצע בבתי הספר הבאים:

בן איש חיל, בני משה, אור לציון, בית יעקב ובנות אסתר, עץ חיים בנים.

צוות התכנית:

  • רכז בית ספרי- בכל בית ספר רכז/ת מצוות ההוראה של בית הספר.
  • מורים- צוות הוראה אשר נבחר בקפידה עפ"י הקריטריונים של משרד החינוך וחברת נבון פרויקטים בחינוך.
  • ניהול ופיקוח- מנהל הקייטנות: מר הראל דוד |  מנהל פדגוגי: מר אדיר מזין.

מסגרת הקייטנה:

קייטנות "בתי הספר של החופש הגדול" יתקיימו במשך 15 ימים מיום ראשון ד' בתמוז (3.7.2022) עד יום ראשון כ"ה בתמוז (24.7.2022).
*לא כולל ימי שישי! 

* שימו לב! ביום ראשון 17.7.21 צום יז' בתמוז לא תתקיים פעילות בקייטנה.

שעות הקייטנה:

הקייטנה תופעל בין השעות 8:00-13:00.

מיקום:

הקייטנות יתקיימו בבתי הספר היסודיים ברחובות.

שובו | הראי"ה | עץ חיים בנים | עץ חיים בנות | בארי בשדה | בן איש חיל | הראם | בני הישיבות | הבאר | בני משה | אור לציון | בית יעקב | בנות אסתר.

ארוחת בוקר:

באחריות ההורים לצייד את הילדים בארוחת בוקר ובקבוק שתייה.

מה בתכנית:

תכנית פדגוגית מגוונות, העשרה לימודית-ערכית, חוגים חיצוניים וסדנאות יצירה.

עלות- 300 ₪ בלבד (מסובסד ע"י משרד החינוך).

*יש לשלוח עם הילדים: ארוחת בוקר, בקבוק מים וקלמר אישי.

מועדי ההרשמה:

הרישום יסתיים ביום חמישי 09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר. 

לאחר יום חמישי ה-09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר ההרשמה תסתיים ולא ניתן יהיה להירשם לתכנית.

דגשים:

  1. יש להקפיד על בחירת המוסד ומילוי מדויק של הפרטים. ילד שימצא רשום לגן לא נכון- תבוטל השתתפותו בקייטנה.
  2. הורה שלא הסדיר את התשלום עבור הקייטנה- הילד אינו יופיע כרשום בתכנית.
  3. ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת "נבון" עד ה-09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר יאושר ויוחזר סכום מלא.
  4. ביטול שיתקבל לאחר 09.06.2022 בשעה 10:00 בבוקר – לא יתבצע החזר כספי.
  5. פתיחת התכנית מותנית בכפוף להחלטת הממשלה ובמינימום נרשמים. טרם יצא מתווה משה"ח ככל ויהיו שינויים , שינויים אלו יחולו על התוכנית. 
  6. מדיניות החזר כספי עקב בידוד- חברת נבון תפעל עפ"י הנחיות משה"ח בעניין זה, במידה ויש בידוד עצמאי והמסגרת ממשיכה לפעול- לא יינתן החזר כספי.
  7. במידה וחלה התנהגות בלתי הולמת בשעות פעילות הקייטנה- החברה רשאית להפסיק לאלתר את השתתפות התלמיד בתוכנית.