הרשמה לצהרוני גנ"י – תשפ"ג

גן חצב רחובות

'נבון פרויקטים בחינוך'

הרשמה לצהרונים

צהרוני גני ילדים- גן חצב רחובות תשפ"ג

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' בשיתוף המחלקה לחינוך ברחובות תפעיל את צהרוני גן חצב ברחובות בשנה"ל תשפ"ג.

מיקום

גני הילדים ברחובות:  חצב

צוות הצהרונים

 • ניהול ופיקוח מנהל פדגוגי- מר אדיר מזין | מנהל תפעול- מר אוהד דוד.
 • גננת- בכל כיתת גן, מובילה אשר תעבוד עם הילדים עפ"י התכנית הפדגוגית.
 • סייעת- סייעת בכל גן. בגן בו יירשמו מעל 30 משתתפים- סייעת שניה.
 • צוות הצהרונים– צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בתגבור לימודי, הזנה, תכניות העשרה, חוגים ועוד…

מה בצהרונים?

 • ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן 'רחובות אוכלת בריא'.
 • כישורי חיים, העשרה לימודית, חיזוק תחום חברתי ועוד.
 • תכניות העשרה כדוגמת- אומנות, משחקי חברה, כישורי חיים ועוד.

עלות התכנית

ימים א'-ה' מסיום הלימודים ועד השעה 17:00
עלות חודשית: 985 ₪ לחודש.
*תינתן הנחה לזכאים ע"י משרד הכלכלה. (על ההורים לדאוג לקבלת הדרגה).
*פתיחת קבוצה מותנית ברישום של לפחות 22 ילדים.
*התכנית לא כוללת חופשות של משה"ח.
*התכנית מותאמת לקבוצות גיל 3,4,5

*ייתכנו איחודי גנים בהתאם להרשמה. 

הבהרות חשובות:
👈 התשלום עבור הפעילות הינה שנתית בחלוקה ל-10 חודשי פעילות.
(9,850₪ סה"כ בשנה).

👈הורה אשר יבחר להירשם לפעילות החל מחודש אוקטובר 2022- התשלום יחושב באופן שנתי לתכנית בקיזוז לימי הפעילות אשר לא נכח התלמיד בחודש ספטמבר- בחלוקה ל- 9 חודשי פעילות הנותרים. 

*כמו כן, הורים שירשמו לתכנית לאחר סיום תאריך ההרשמה (01.08.2022)- מקומם אינו מובטח בתכנית.

הרשמה

* הרישום יתבצע עד יום שני ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

* יש להקפיד על בחירת הגן נכון. ילד שימצא רשום לגן הלא נכון תבוטל השתתפותו בצהרון.

* ביטול שיתקבל לאחר ה-01.08.2022 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

התכנית תפעל בתחילת שנה"ל תשפ"ג- 1.9.2022 ועד לסיום שנה"ל תשפ"ג- 30.6.2023. בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים ועד השעה 17:00. 

לא. הרישום והתשלום לימים אלו יתבצע בנפרד לתשלום הצהרונים וייפתח בסמוך למועד פתיחת הקייטנות.

התשלום לצהרון אינו כולל את הימים הנ"ל וימים אחרים בהם אין פעילות של משרד החינוך.

עלות התכנית- 9,850 ₪.

התשלום הינו שנתי ומתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות.

לזכאים ע"י משרד הכלכלה (על ההורים לדאוג לקבלת הדרגה) וישלמו את שכר הלימוד עפ"י הדרגה בתמ"ת. 

ההרשמה עד ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

לפרטים-  

טלפון: 08-6694007

מייל- office@navon-p.co.il

וואטסאפ-08-6858276

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-01.8.2022 בשעה 10:00 בבוקר יאושר ויוחזר סכום מלא.
 • החל מתאריך 01.08.2022 ועד ה-30.9.2022 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש ספטמבר.
 • ביטול שיתקבל לאחר ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר ייכנס לתוקף חודש ימים החל מה-1.9.22 (במקרה זה, ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש ספטמבר).

המדיניות של חברת 'נבון' ו-הרשות המקומית הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

במקרה של ביטול הצהרון עקב הנחיות משרד הבריאות


לעניין הקורונה: סגר- יינתן זיכוי מלא, בידוד אישי- ללא זיכוי, בידוד של

צהרון שלם – 60% זיכוי
.

תקנון

צהרוני גני ילדים- גן חצב תשפ"ג

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את צהרוני גני הילדים ברחובות מתאריך 1.9.2022 ועד לתאריך 30.6.2023.
 2. התכנית תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 17:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 01.08.2022 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי לא תפתח מסגרת צהרון בגן בו יירשמו מתחת ל-22 ילדים.
 5. ייתכנו איחודי גנים כדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים.
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בגן מכל סיבה שהיא- התכנית לא תופעל.
 7. בימים בהם הגן מסיים מוקדם הצהרון ייתן מענה באופן יחסי לשעות הפעילות.
 8. נדרשת הסכמת שני ההורים ברישום לתכנית.


 9. החברה בשיתוף הרשות המקומית תהיה מוסמכת לבטל חוזה זה עם הורים אשר ילדיהם ימצאו לא מתאימים ויפגעו בפעילות או בילדי הצהרון, ו/או אשר הוריהם לא ישתפו פעולה כאמור בחוזה זה.

   

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהגן/ מוסד לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתוכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. תקופת "קורונה": ילדים אשר השתתפו בפעילות הבוקר והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 2. יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י ההנחיות בבית הספר / גן הילדים. ההנחיות מחייבות את ההורים ואת צוותי הצהרונים כאחד.
 3. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 4. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 5. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 6. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר.
 7. הורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 8. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"ג את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. עלות הצהרון- 9,850 ₪ לשנת פעילות.
 2. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד (אוגוסט-מאי).
 3. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 4. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש, החל מחודש הפעילות הראשון עד לסיום שנה"ל (התשלום האחרון- 10.5.2023).
 5. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 20 ₪.
 6. קבלת ילדים חדשים:
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש-יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 01.08.2022 ועד 30.9.2023 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 1.10.2022 ועד 30.2.2023 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י מילוי טופס "ביטול הרשמה" והודעה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות מילוי טופס ביטול הרשמה דרך המזכירות של נבון פרויקטים.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. במידה והקבוצה פועלת והילד נכנס לבידוד עצמאי- לא ייתנו החזרים כספיים.
 6. החל מתאריך 1.3.2023 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.