הרשמה לצהרונים

בתי ספר - חינוך חרדי - תשפ"ג

הרשמה לצהרוני בתי הספר

רחובות מגזר חרדי- שנה"ל תשפ"ג

נבון פרויקטים בחינוך | צהרוני בתי ספר | תכנית "ניצנים"- משרד החינוך

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תפעיל את צהרוני בתי הספר במגזר החרדי בשיתוף המחלקה לחינוך חרדי. התכנית מיועדת לתלמידי כיתות א-ג.

מיקום

הצהרונים יתקיימו בבתי הספר- שובו  | אור לציון | בארי בשדה | נתיבות משה | עץ חיים בנים | עץ חיים בנות | בית יעקב בנות.

צוות הצהרונים

מר אדיר מזין- מנהל פדגוגי | מר אמיתי לוי- מנהל תפעול.

צוות הצהרונים- צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בתגבור לימודי, הזנה, תכניות העשרה, חוגים ועוד…

מה בצהרונים

 • ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן 'רחובות אוכלת בריא'.
 • תגבור לימודי/עזרה בשיעורי בית.
 • תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, מנהיגות, ספורט אתגרי.
 • חוגי העשרה חיצוניים.

עלות התכנית

תכנית "ניצנים" | ימים א'-ה': עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
עלות חודשית:

 • לתלמידי כיתות א-ב: 500 ₪ לחודש (המחיר מסובסד ע"י משה"ח).
 • לתלמידי כיתות ג: 700 ₪ לחודש.
 • כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון: מחיר, ימי חופשה וכדו'.

הבהרות חשובות:
👈 התשלום עבור פעילות 'ניצנים' הינה שנתית בחלוקה ל-10 חודשי פעילות הנותרים.
(א-ב: 5,000 ₪ סה"כ בשנה).

(ג: 7,000₪ סה"כ בשנה).

👈הורה אשר יבחר להירשם לפעילות החל מחודש אוקטובר 2022- התשלום יחושב באופן שנתי לתכנית 'ניצנים' בקיזוז לימי הפעילות אשר לא נכח התלמיד בחודש ספטמבר- בחלוקה ל- 9 חודשי פעילות הנותרים. 

*כמו כן, הורים שירשמו לתכנית לאחר סיום תאריך ההרשמה (01.08.2022)- מקומם אינו מובטח בתכנית.

* שימו לב- השתתפות בתוכנית מותנית במינימום 25 תלמידים בקבוצה.

* הסעות- באחריות ההורים.

הרשמה

* כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון: מחיר, ימי חופשה, ביטולים ועוד.

* הרישום יתבצע עד ליום ראשון יג' תשרי ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

* יש להקפיד על בחירת מס' כיתה מדויק ולהירשם לכיתה הנכונה. ילד שימצא רשום לכיתה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.

* ביטול שיתקבל לאחר יג' תשרי ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר ייכנס לתוקף חודש ימים החל מה-1.10.2022 (במקרה זה, ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש אוקטובר).

התכנית תפעל החל מתחילת שנה"ל תשפ"ב- 01.09.2022 ועד לסיום שנה"ל תשפ"ב- 30.6.2023. 

לא. הרישום והתשלום לימים אלו יתבצע בנפרד לתשלום הצהרונים.

עלות התכנית:

לתלמידי כיתות א-ב: 5,000 ₪ לשנה | 500 ₪ לחודש.

לתלמידי כיתות ג: 7,000 ₪ לשנה | 700 ₪ לחודש.

התשלום מתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות הנותרים.

ההרשמה עד ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך'- לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"ג' בוחרים 'רחובות מגזר חרדי', ממלאים את פרטי הילד/ה ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה.

לפרטים-  08-6694007 | מייל- office@navon-p.co.il | וואטסאפ: 08-6858276

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר יאושר ויוחזר סכום מלא.
 • החל מתאריך 01.08.2022 ועד ה-30.09.2022 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש אוקטובר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש אוקטובר.
 • ביטול שיתקבל לאחר ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר ייכנס לתוקף חודש ימים החל מה-30.09.2022 (במקרה זה, ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש ספטמבר).

המדיניות של חברת 'נבון' ו-הרשות המקומית הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

במקרה של ביטול הצהרון עקב הנחיות משרד הבריאות


לעניין הקורונה: סגר- יינתן זיכוי מלא, בידוד אישי- ללא זיכוי, בידוד של

צהרון שלם – 60% זיכוי
.

תקנון – תכנית ניצנים

תקנון – תכנית ניצנים (צהרונים) בתי ספר מגזר חרדי רחובות- תשפ"ג

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את תכנית ניצנים בבתי הספר ברחובות מתאריך 1.09.2022 ועד לתאריך 30.6.2023.
 2. תכנית ניצנים תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 16:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 01.08.2022 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי המסגרת לא תופעל עבור קבוצה של פחות 25 ילדים.
 5. ייתכנו איחודי כיתות כדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים.
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בבית הספר מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם כיתה/שכבת כיתות/כל ביה"ס יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למתקן בית הספר, ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל באותה שכבה או כיתה או כל ביה"ס התכנית כלל.
 7. רישום לתכנית "ניצנים בחופשה" של משה"ח (קייטנות חנוכה ופסח)- יתבצע בנפרד מהרישום לצהרונים ובסמוך לפתיחת התכנית.
 8. ככל ויחולו שינויים במתווה התכנית במהלך השנה או מבעוד מועד פתיחת שנה"ל- תהא חברת 'נבון פרויקטים' רשאית לפעול עפ"י מתווה משה"ח שיתפרסם.

 9. החברה בשיתוף הרשות המקומית תהיה מוסמכת לבטל חוזה זה עם הורים אשר ילדיהם ימצאו לא מתאימים ויפגעו בפעילות או בילדי הצהרון, ו/או אשר הוריהם לא ישתפו פעולה כאמור בחוזה זה.

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מבי"ס לא יאוחר מהשעה 16:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. תקופת "קורונה": ילדים אשר השתתפו בפעילות הבוקר והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 2. יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י הנחיות "אורחות החיים בתקופת הקורונה". הנחיות אלו מחייבות את הצוותים וההורים כאחד.
 3. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 4. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 5. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 6. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר.
 7. הורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 8. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות ביה"ס לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד בבית הספר כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"ג את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.
 3. ילד שיושעה מהפעילות הבית ספרית בבוקר- הינו מושעה אוטומטית ממסגרת התכנית.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. תנאי התשלום:
 • לתלמידי כיתות א-ב: 5,000 ₪ עבור שנת פעילות. 500 ₪ לחודש.
 • לתלמידי כיתות ג: 7,000₪ עבור שנת פעילות. 700 ₪ לחודש.
 1. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד (אוגוסט-מאי).
 2. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 3. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש, החל מחודש הפעילות הראשון עד לסיום שנה"ל (התשלום האחרון- 10.5.2023).
 4. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 20 ₪.
 5. קבלת ילדים חדשים:
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש-יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 01.08.2022 ועד 30.08.2022 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש אוקטובר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 30.09.2022 ועד 30.2.2023 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י הודעה באמצעות המייל ומילוי טופס "ביטול השתתפות" בתכנית ושליחה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות הודעה כתובה במייל.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. ככל והקבוצה פועלת ותלמיד נכנס לבידוד עצמאי- לא יינתנו החזרים כספיים.
 6. החל מתאריך 1.3.2023 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

­­

המחלקה לחינוך חרדי בשיתוף 'נבון פרויקטים בחינוך'