נועם בנות - תכנית הקמפוס תש"פ

תכנית הקמפוס - נועם בנות תש"פ

בס”ד

תקנון רישום לתכנית “הקמפוס”

הורים יקרים שלום,

“הקמפוס” ותכניות ההעשרה ייפתחו בע”ה ביום ראשון 08.9.19.

כללי התכנית:
 תכנית “הקמפוס”- מיועדת לתלמידות כיתות א-ב ותתקיים בימים א.ג.ד.ה בין השעות 14:00-14:50. תשלומי הורים לתכנית הינם עבור 10 חודשי הפעילות.

 1. התשלום לחוגים הינו שנתי ויתפרס על פני 10 חודשי הפעילות (בחישוב מחיר החוג נלקחו בחשבון החגים והחופשות). גביית התשלום תתבצע החל מחודש ספטמבר 2019 ועד לחודש יוני 2020.

 2. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר,  בהמחאות דחויות או במזומן (סכום מלא) במזכירות בית הספר.

חופשות וחגים:

ככלל, הפעילות בחוגים הינה בימים בהם פועל משרד החינוך.

בחגי ישראל ובערבי חג לא יתקיימו חוגים לרבות יום הזיכרון לחללי צה”ל ויום הזיכרון לשואה ולגבורה. כמו כן, בחול המועד פסח ובחופשת חנוכה לא יתקיימו חוגים.

נוהל ביטול השתתפות בתכנית:

 1. אי השתתפות בחוג מכל סיבה שהיא אינה פוטרת את המשתתף מתשלום דמי הלימוד המלאים.

 2. בקשה לביטול תתקבל בכתב בלבד למייל office@navon-p.co.il ותופנה למנהל התכנית. ביטול ההשתתפות וההחזר הכספי יתבצעו תוך 30 יום מעת קבלת בקשת הביטול במייל.

 3. מועדי ביטול:

  א. תכנית הקמפוס – ניתן לבטל השתתפות בתכנית עד ה- 30.11.19 בלבד. בקשות לביטול שיתקבלו לאחר תאריך זה לא יזכו את ההורה  בהחזר כספי (תשלומי ההורים הינם עבור ארבעת חודשי הפעילות הראשונים).

  ב. עלות דמי ביטול- 40 ₪ לחוג.

שונות:

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור חוג אם מספר המשתתפים ירד מתחת למינימום שנקבע. (מינימום 18 בכיתה)

 2. על ההורים לעדכן את מדריך החוג והרכז בדבר בעיות בריאות או שינויים אחרים העלולים להשפיע על השתתפות הילד בחוג.

 3. הנהלת החברה תהא רשאית להרחיק משתתף מחוג מסוים בשל התנהגות בלתי נאותה ו/או הפרעה למהלכו התקין של החוג, והכל עפ”י שיקול דעתה הבלעדי.

 4. במקרים של היעדרות המדריך, החוג יתקיים ע”י ממלא מקום.

בברכה,

אדיר מזין – מנהל התכנית

נבון פרויקטים בחינוך

Fill out my online form.