הרשמה לצהרונים

גדרה - צהרונים תשפ"ג

הרשמה לצהרוני בתי הספר

מ.מ גדרה- שנה"ל תשפ"ג

נבון פרויקטים בחינוך | צהרוני בתי ספר | תכנית "ניצנים"- משרד החינוך

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' מפעילה את תוכנית ניצנים בבתי הספר במועצה מקומית גדרה בשיתוף אגף החינוך במועצה.

מיקום

הצהרונים יתקיימו בבתי הספר- רעות | בילויים | פינס | גוונים | קשת | רימונים | שלהבות חב"ד | אוהל שלום.

צוות הצהרונים

גב' יעל באבא- מנהלת תכנית ניצנים.

מר אדיר מזין- מנהל פדגוגי.

מר אוהד דוד– מנהל תפעול.

צוות הצהרונים- צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בתגבור לימודי, הזנה, תכניות העשרה, חוגים ועוד…

מה בצהרונים

 • ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן 'גדרה אוכלת בריא'.
 • תגבור לימודי/עזרה בשיעורי בית.
 • תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, אנגלית חווייתית, ספורט אתגרי.
 • חוגי העשרה חיצוניים.

עלות התכנית

כיתות א-ב:

תכנית "ניצנים" | ימים א'-ה': עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
עלות חודשית: 525 ₪ (המחיר לאחר הסבסוד משה"ח)

 • כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון: מחיר, ימי חופשה וכדו'.
 • אפשרות רישום לשעת העשרה עד השעה 17:00 בתוספת של 170 ₪.

כיתות ג:

צהרונים | ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
עלות חודשית: 725 ₪ (המחיר אינו מסובסד ע"י משה"ח)

 • אפשרות רישום לשעת העשרה עד השעה 17:00 בתוספת של 170 ₪.
* מינימום לפתיחת קבוצה תקנית- 25 תלמידים 

 

הבהרות חשובות:
👈 התשלום עבור פעילות 'ניצנים' הינו שנתי בחלוקה ל-10 חודשי פעילות.
(א-ב: 5,250 ₪ סה"כ בשנה).

(ג: 7,250 ₪ סה"כ בשנה).

*כמו כן, הורים אשר ירשמו לתכנית לאחר סיום תאריך ההרשמה (01.8.2022 בשעה 10:00 בבוקר)- מקומם אינו מובטח בתכנית.

*יובהר כי התשלום הינו שנתי- הורים שתאושר הרשמת ילדיהם לאחר פתיחת השנה- יבוצע קיזוז "פר יום" על ימי הפעילות שהתקיימו לפני ההרשמה מכיוון שהתשלום הינו שנתי ע"פ מתווה משה"ח.

 

 

 הרשמה

* כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון: מחיר, ימי חופשה, ביטולים ועוד.

* הרישום יתבצע עד ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

* יש להקפיד על בחירת מס' כיתה מדויקת ולהירשם לקבוצה הנכונה. ילד שימצא רשום לקבוצה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.

* ביטול שיתקבל לאחר ה- 01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

*הבהרה חשובה להורים המעוניינים עד השעה 17:00: במידה ולא תיפתח קבוצה ל'שעת העשרה' מהשעה 16:00-17:00 (במינימום 22 ילדים)- הרישום  באופן אוטומטי יהיה עד השעה 16:00 ולא ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות בתכנית עד השעה 16:00.

שאלות ותשובות

התכנית תפעל בתחילת שנה"ל 1.9.2022 ועד לסיום שנה"ל תשפ"ב 30.6.2023 בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00.
למעוניינים בשעת העשרה- שעת הסיום תהיה בשעה 17:00.

לא. הרישום והתשלום לימים אלו יתבצע בנפרד לתשלום הצהרונים וייפתח בסמוך למועד פתיחת הקייטנות.

לתלמידי כיתות א-ב: עלות התכנית- 5,250 ₪ לשנה | 525 ₪ לחודש.

לתלמידי כיתות ג: עלות התכנית- 7,250 ₪ לשנה | 725 ₪ לחודש.

התשלום מתבצע ע"י פריסה חודשית ל- 10 חודשי פעילות.

ההרשמה עד ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך'- לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"ג' בוחרים 'צהרונים גדרה', ממלאים את פרטי הילד/ה ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה.

לפרטים-  08-6694007 | וואטסאפ – 08-6858276 |  מייל- office@navon-p.co.o

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר יאושר ויוחזר סכום מלא.
 • החל מתאריך 01.08.2022 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר 2022 ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 • ביטול שיתקבל לאחר ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

כמו כן- ביטולי השתתפות במהלך השנה יעשו ע"י מילוי טופס "בקשת ביטול השתתפות" מול המשרד בלבד ולא מול הרכזים או הצוות בשטח.

המדיניות של חברת 'נבון' ומ.מ גדרה הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

במקרה של ביטול הצהרון עקב הנחיות משרד הבריאות

לעניין הקורונה: סגר- יינתן זיכוי מלא, בידוד אישי- ללא זיכוי, בידוד של
צהרון שלם – %60 זיכוי.

תקנון – תכנית ניצנים

תקנון – תכנית ניצנים (צהרונים) בתי ספר גדרה- תשפ"ג

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את תכנית ניצנים בבתי הספר בגדרה מתאריך 1.9.2022 ועד לתאריך 30.6.2023.
 2. תכנית ניצנים תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 16:00.
 3. למעוניינים ניתן להירשם לשעת ההעשרה מסיום הצהרון בשעה 16:00 ועד השעה 17:00 בעלות של 170 ₪ לחודש.
 4. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 15.8.2021 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 5. מובהר בזאת, כי המסגרת לא תופעל עבור קבוצה של פחות 18 ילדים.
 6. ייתכנו איחודי קבוצות מכיתות שונות ושכבות שונות בכדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים (ככל ומתווה משה"ח מאפשר זאת).
 7. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בבית הספר מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם כיתה/שכבת כיתות/כל ביה"ס יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למתקן בית הספר, ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל באותה שכבה או כיתה או כל ביה"ס התכנית כלל.
 8. רישום לתכנית "ניצנים בחופשה" של משה"ח (קייטנות חנוכה ופסח)- יתבצע בנפרד מהרישום לצהרונים ובסמוך לפתיחת התכנית.
 9. ככל ויחולו שינויים במתווה התכנית במהלך השנה או מבעוד מועד פתיחת שנה"ל- תהא חברת 'נבון פרויקטים' רשאית לפעול עפ"י מתווה משה"ח שיתפרסם.
 10. החברה בשיתוף הרשות המקומית, תהיה מוסמכת לבטל חוזה זה עם הורים אשר ילדיהם ימצאו לא מתאימים ויפגעו בפעילות או בילדי הצהרון, ו/או אשר הוריהם לא ישתפו פעולה כאמור בחוזה זה. 
 11. נדרשת הסכמתם של שני ההורים לרישום לתוכנית הצהרון. 

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מבי"ס לא יאוחר מהשעה 16:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. תקופת "קורונה":
 • ילדים אשר השתתפו בפעילות הבוקר והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 • יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י הנחיות "אורחות החיים בתקופת הקורונה". הנחיות אלו מחייבות את הצוותים וההורים כאחד.
 1. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 3. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 4. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר.
 5. הורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 6. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות ביה"ס לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד בבית הספר כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"ג את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.
 3. ילד שיושעה מהפעילות הבית ספרית בבוקר- הינו מושעה אוטומטית ממסגרת התכנית.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. תנאי התשלום: התשלום הינו 5,250 ₪ עבור שנת פעילות. 525 ש"ח לחודש.
 2. תלמידי כיתות ג' אינם "מסובסדים" ע"י משה"ח וישלמו עבור התכנית- 7,250 ₪ לשנה.
 3. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד (אוגוסט-מאי).
 4. התשלום לשעת העשרה הינו 170 ש"ח לחודש.
 5. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 6. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-14 בכל חודש, החל מחודש הפעילות הראשון עד לסיום שנה"ל (התשלום האחרון- 14.5.2023).
 7. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 40 ₪.
 8. קבלת ילדים חדשים:
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש כולל- יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש-יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 01.09.2022 ועד 30.2.2023 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י הודעה באמצעות המייל ומילוי טופס "ביטול השתתפות" בתכנית ושליחה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות הודעה כתובה במייל.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. החל מתאריך 1.3.2023 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.
 6. הבהרה חשובה להורים המעוניינים עד השעה 17:00: במידה ולא תיפתח קבוצה ל'שעת העשרה' מהשעה 16:00-17:00 (במינימום 18 ילדים)- ההורים באופן אוטומט יהיו רשומים עד השעה 16:00 ולא ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות בתכנית עד השעה 16:00.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.