הרשמה לצהרונים

בני עי"ש- צהרונים תשפ"ג

הרשמה לצהרוני ניצנים

מ.מ בני עי"ש- שנה"ל תשפ"ג

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תפעיל  צהרוני גני הילדים ובתי הספר ("תכנית ניצנים") במועצה המקומית בני עי"ש בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה. הצהרונים מיועדים לילדי גני הילדים ותלמידי כיתות א-ג.

מיקום וזמני פעילות

הצהרונים יתקיימו בגני הילדים במועצה ובבתי הספר- אופק, אפרתי.

ימים א-ה | מסיום הלימודים ועד השעה 17:00.

צוות הצהרונים

 • ניהול ופיקוח מנהלת תפעול-  גב' רגינה חסון | מנהל פדגוגי- מר אדיר מזין.
 • מובילה- בכל כיתה, מובילה אשר תעבוד עם הילדים עפ"י התכנית הפדגוגית.
 • סייעת- סייעת בכל גן. בגן בו יירשמו מעל 30 משתתפים- סייעת שניה.
 • צוות הצהרונים– צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בהזנה, תכניות העשרה, ימי שיא ועוד…

מה בצהרונים?

 • ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן "בני עי"ש אוכלת בריא".
 • תכנית פדגוגית עשירה ומגוונת.
 • תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, אנגלית חווייתית, ספורט אתגרי.
 • חוגי העשרה חיצוניים.

עלות התכנית

תכנית "ניצנים" | ימים א'-ה': עם סיום יום הלימודים ועד השעה 17:00

עלות לילדי גני הילדים: 517.5 ₪ לחודש (מסובסד ע"י משרד החינוך).

עלות לתלמידי כיתות א-ב: 517.5 ₪ לחודש (מסובסד ע"י משרד החינוך).

עלות לתלמידי כיתות ג: 817.5 ₪ לחודש (אין סבסוד לתלמידי כיתות ג).

כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון- מתווה, עלות, ימי חופשה וכדו'.

ההברות חשובות: 

👈 התשלום עבור פעילות 'ניצנים' הינה שנתית בחלוקה ל-10 חודשי פעילות.

(גני ילדים, א-ב: 5,175 ₪ עד סוף שנת הלימודים).

(כיתות ג: 8,175 ₪ עד סוף שנת הלימודים).

*כמו כן, הורים שירשמו לתכנית לאחר סיום תאריך ההרשמה (01.08.2022)- מקומם אינו מובטח בתכנית.

הרשמה

*הרישום יתבצע עד מוצאי שבת ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת הצהרונים ובכפוף למקום פנוי.

*יש להקפיד על בחירת המוסד החינוכי ומספר כיתה. תלמיד שימצא רשום לקבוצה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.

*ביטול שיתקבל לאחר ה-01.08.2022 ייכנס לתוקף חודש ימים החל מה-30.09.2022.

*לאחר ה-28.2.2023 לא ניתן לבטל השתתפות בצהרון.

*נדרשת הסכמתם של 2 ההורים ברישום לתכנית. 

שאלות ותשובות

התכנית תפעל מיום תאריך 01.09.2022 ועד לסיום שנה"ל תשפ"ב- 30.6.2023. בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים ועד השעה 17:00.

משרד החינוך יצא בתכנית 'ניצנים בחופשה' החל מחופשת פסח בשנת תשע"ח.

במידה ותוכנית "ניצנים בחופשה" תופעל בשנה"ל תשפ"ג- יינתן מענה ב -5 ימי קייטנת פסח מהשעה 8:00 ועד השעה 13:00 בתוספת תשלום ובמינימום משתתפים. (התשלום בכפוף לתקצוב ומתווה משה"ח לשנת תשפ"ג).

גני ילדים, כיתות א-ב: 5,175 ₪ עד סוף שנת הלימודים).

(כיתות ג: 8,175 ₪ עד סוף שנת הלימודים).

התשלום מתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות, דהיינו- 517.5 ₪ לחודש לילדי גני הילדים ולתלמידי כיתות א-ב. ו-817.5 ₪ לחודש לתלמידי כיתות ג'.,

ההרשמה עד לתאריך ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

נכנסים ללינק חברת 'נבון פרויקטים בחינוך'-  ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה.

לפרטים- 08-6694007 | מייל- office@navon-p.co.il | וואטסאפ- 08-6858276

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה- 01.08.2022 יאושר ויוחזר סכום מלא. ביטול שיתקבל לאחר ה-01.08.2022 ייכנס לתוקף החל מה-30.09.2022 (במקרה זה- ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש ספטמבר).

המדיניות של חברת 'נבון' ו-הרשות המקומית הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

במקרה של ביטול הצהרון עקב הנחיות משרד הבריאות


לעניין הקורונה: סגר- יינתן זיכוי מלא, בידוד אישי- ללא זיכוי, בידוד של

צהרון שלם – 60% זיכוי
.

תקנון – תכנית ניצנים

צהרוני גני ילדים ובתי ספר | מ.מ בני עי"ש- תשפ"ג

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את "תכנית ניצנים" בגני הילדים ובבתי הספר במועצה המקומית בני עי"ש מתאריך 01.09.2022 ועד לתאריך 30.6.2023.
 2. תכנית ניצנים תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 17:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 01.09.2022 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי המסגרת לא תופעל עבור קבוצה של פחות 18 ילדים.
 5. ייתכנו איחודי קבוצות כדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים (ככל ומתווה משה"ח מאפשר זאת).
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בבית הספר או בגני הילדים מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם כיתה/שכבת כיתות/כל ביה"ס יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למתקן בית הספר, ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל באותה שכבה או כיתה או כל ביה"ס התכנית כלל.
 7. הרישום לתכנית אינו כולל את תכנית "ניצנים בחופשה" של משה"ח (קייטנות חנוכה ופסח)- למעוניינים להשתתף בקייטנת פסח יש לבצע רישום וגבייה מחדש סמוך למועד פתיחת הקייטנה.
 8. ככל ויחולו שינויים במתווה התכנית במהלך השנה או מבעוד מועד פתיחת שנה"ל- תהא חברת 'נבון פרויקטים' רשאית לפעול עפ"י מתווה משה"ח שיתפרסם בתיאום מול מחלקת החינוך במועצה.
 9. נדרשת הסכמתם של שני ההורים של הילד לצורך רישום.
 10. החברה בשיתוף הרשות המקומית תהיה מוסמכת לבטל חוזה זה עם הורים אשר ילדיהם ימצאו לא מתאימים ויפגעו בפעילות או בילדי הצהרון, ו/או אשר הוריהם לא ישתפו פעולה כאמור בחוזה זה.

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מבי"ס לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

שגרת "קורונה":

 • תלמידים אשר השתתפו בפעילות הבוקר והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 • יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י ההנחיות בבית הספר ובגני הילדים. ההנחיות מחייבות את ההורים ואת צוותי הצהרונים כאחד.
 • ככלל, הפעילות במסגרת הצהרונים תתקיים עפ"י מתווה "אורחות חיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה". 
 1. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. באחריות ההורים לדווח לצוות הצהרון על כל תופעות אלרגניות ורגישויות של הילדים ככל שיש וכן עלולים להתפתח בעתיד.
 3. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד בעת ההרשמה).
 4. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 5. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר/גן הילדים.
 6. על ההורים להגיע בהקדם לצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 7. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות ביה"ס לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד בבית הספר כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

 1. חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.
 2. הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"ג את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה ועפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.
 3. ילד שיושעה מהפעילות הבית ספרית בבוקר- הינו מושעה אוטומטית ממסגרת התכנית.

מסלולים, מחירים ותשלומים

תנאי התשלום:

לילדי גני הילדים ותלמידי כיתות א-ב: (סבסוד תכנית "ניצנים") התשלום הינו 5,175₪ עבור הפעלת התכנית בחודשים ספטמבר 2022- יוני 2023.

לתלמידי כיתות ג: התשלום הינו 8,175 ₪ עבור הפעלת התכנית בחודשים ספטמבר 2022- יוני 2023.

 1. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד (ספטמבר-יוני).
 2. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/כ.אשראי/מזומן.
 3. קבלת ילדים חדשים- ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 01.08.2022 בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 30.09.2022 ועד 28.2.2023 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י הודעה באמצעות המייל ומילוי טופס "ביטול השתתפות" בתכנית ושליחה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות טופס ביטול הרשמה דרך המזכירות של נבון פרויקטים בחינוך.
 3. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 4. מדיניות החזר כספי עקב בידוד- חברת נבון תפעל עפ"י הנחיות משה"ח בעניין זה, במידה ויש בידוד עצמאי והמסגרת ממשיכה לפעול- לא יינתן החזר כספיי.
 5. ביטול השתתפות בתכנית מצריך הודעה מוקדמת- חודש מראש.
 6. החל מתאריך 1.3.2023 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

סודיות:

אנו הורי/אפוטרופוסי התלמיד/ה מאשרים למנהל/ת המסגרת החינוכית בה לומד/ת בני/בתי למסור את המידע שהועבר על ידינו לצוות הצהרון, לרבות מסמכים קבילים על אבחונים, בדיקות וכל מידע חינוכי ו/או טיפולי שעומד לרשות המוסד ביחס לתפקודו של בני/ביתי במסגרת החינוכית.