הרשמה לצהרונים

בני עי"ש- צהרונים תשפ"א

הרשמה לצהרוני ניצנים

מ.מ בני עי"ש- שנה"ל תשפ"א

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תפעיל זו השנה הרביעית את צהרוני גני הילדים ובתי הספר ב-מ.מ בני עי"ש בשיתוף עם מחלקת החינוך. הצהרונים מיועדים לילדי גני הילדים ותלמידי כיתות א-ב.

מיקום וזמני פעילות

הצהרונים יתקיימו בגני הילדים ובבתי הספר במועצה המקומית בני עי"ש.

ימים א-ה | מסיום הלימודים ועד השעה 17:00.

צוות הצהרונים

 • ניהול ופיקוח מנהלת תפעול- רגינה חסון | מנהל פדגוגי- אדיר מזין.
 • גננת- בכל כיתת גן, מובילה אשר תעבוד עם הילדים עפ"י התכנית הפדגוגית.
 • סייעת- סייעת בכל גן. בגן בו יירשמו מעל 30 משתתפים- סייעת שניה.
 • בתי ספר- מורה לכל קבוצה תקנית בת 25 תלמידים.
 • צוות הצהרונים– צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בהזנה, תכניות העשרה, ימי שיא ועוד…

מה בצהרונים?

 • ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן "בני עי"ש אוכלת בריא".
 • תכנית פדגוגית עשירה ומגוונת.
 • תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, אנגלית חווייתית, ספורט אתגרי.
 • חוגי העשרה חיצוניים.

עלות התכנית

עלות הצהרון- 505 ₪ לחודש.

הרשמה

* הרישום יתבצע עד יום שני ה-24.8.2020. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

* יש להקפיד על בחירת גן וכיתה נכונים. ילד שימצא רשום במסגרת לא נכונה- תבוטל השתתפותו בצהרון.

* ביטול שיתקבל לאחר ה-24.8.2020 ייכנס לתוקף החל מה-1.9.2020 (במקרה זה- ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש ספטמבר).

שאלות ותושבות

התכנית תפעל בתחילת שנה"ל תשפ"א- 1.9.2020 ועד לסיום שנה"ל תשפ"א- 30.6.2021. בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים ועד השעה 17:00.

הרישום לתכנית הצהרונים אינו כולל את קייטנות חנוכה ופסח.

עלות התכנית- 5050 ₪ לשנה.  התשלום מתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות- 505 ש"ח לחודש.

התשלום הינו לילדי הגנים ולכיתות א-ב בבתי הספר בלבד.

ההרשמה עד ה-24.08.2020, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך'- לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"א' בוחרים 'צהרונים מ.מ בני עי"ש' ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה.

לפרטים- 08-6694007 | מייל- office@navon-p.co.il

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה- 24.08.2020 יאושר ויוחזר סכום מלא.
 • החל מתאריך 08.2020 ועד ה-30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 • ביטול שיתקבל לאחר ה-24.08.2020 ייכנס לתוקף החל מה-1.9.2020 (במקרה זה- ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש ספטמבר).

המדיניות של חברת 'נבון' ומחלקת החינוך הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

תקנון – צהרוני ניצנים

צהרוני גני הילדים ובתי הספר | מ.מ בני עי"ש- תשפ"א

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את צהרוני גני הילדים ובתי הספר ב-מ.מ בני עי"ש מתאריך 1.9.2020 ועד לתאריך 30.6.2021.
 2. התכנית תופעל בימים א-ה ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 17:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 24.8.2020 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי לא תפתח מסגרת צהרון במוסד בו יירשמו מתחת ל-18 משתתפים.
 5. ייתכנו איחודי גנים וכיתות כדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים בכפוף להנחיות משה"ח.
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בגן או בבית הספר מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם התלמידים יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למוסד החינוכי ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל התכנית באותו מוסד.
 7. בימים בהם המוסד החינוכי מסיים מוקדם- הצהרון ייתן מענה באופן יחסי לשעות הפעילות.

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהגן/בית הספר לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהגן/בית הספר בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדיהם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתוכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. שגרת "קורונה":
 • ילדים אשר השתתפו בפעילות הבוקר והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 • יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י ההנחיות במוסד החינוכי. ההנחיות מחייבות את ההורים ואת צוותי הצהרונים כאחד.
 1.  על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. באחריות ההורים לדווח לצוות הצהרון על כל תופעות אלרגניות ורגישויות של הילדים ככל שיש וכן עלולים להתפתח בעתיד.
 3. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 4. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 5. העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מהגן/בית הספר.
 6. על ההורים להגיע בהקדם לצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 7. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"א את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. עלות הצהרון- 5,050 ₪ לשנת פעילות.
 2. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד (ספטמבר-יוני).
 3. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 4. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש, החל מחודש הפעילות הראשון עד לסיום שנה"ל (התשלום האחרון- 10.6.2021).
 5. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 40 ₪.
 6. קבלת ילדים חדשים:
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודשיחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודשיחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 24.8.2020 בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 24.8.2020 ועד ה- 30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 24.8.2020 ועד 30.2.2021 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י מילוי טופס "ביטול הרשמה" והודעה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות מילוי טופס ביטול הרשמה דרך המזכירות של נבון פרויקטים.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. החל מתאריך 1.3.2021 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

­­

 

Fill out my online form.