הרשמה לצהרונים

מ.א שפיר - תכנית ניצנים תש"פ

תכנית ניצנים - צהרוני גנ"י - מ.א שפיר

צהרונים במועצה אזורית שפיר

נבון פרויקטים בחינוך | צהרונים | תכנית “ניצנים”- משרד החינוך

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' מפעילה את תכנית 'ניצנים' של משרד החינוך בגני הילדים במ.א שפיר.
פעילות הצהרונים מתקיימת בגנ"י הבאים: 
* אחוזת אתרוג- גן ערבה, גן אתרוג. 
* שפיר- גן הדר.
* אבן שמואל- גן פקאן, גן אגוז, גן חרוב.
* זרחיה- גן ספיר.
בליווי צוות חינוכי, מנוסה ומיומן המורכב מגננות, סייעות ורכזים המלווים את הילדים לאורך כל שעות פעילות הצהרון.

מה בתכנית?

ארוחת צהריים חמה, מזינה ומגוונת, פעילות חווייתית ויצירתית, שני חוגי העשרה בשבוע.

צוות הצהרונים:

מנהל תפעול- אמיתי לוי

מנהל פדגוגי- אדיר מזין

 מי הצוות החינוכי?

בכל גן גננת מובילה וסייעת מנוסה.

מתי פועלת התכנית?

התכנית תפעל מתחילת שנה"ל תש"פ- 4.9.19.
בימים א-ה בין השעות 14:00-16:00.

התכנית תפעל עפ"י לוח ימי הלימודים והחופשות שנקבע ע"י משה"ח.

גנ"י – תכנית "ניצנים", ע"פ נתוני משרד החינוך.
עלות חודשית: 300 ₪  לילד.
בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י ועדת החינוך של הכנסת ולאחר הסבסוד שנקבע ע"י משרד החינוך.

* תנאי התכנית בהתאם להחלטות מנהלת תכנית ניצנים של משה"ח.

ההרשמה עד ה-27.8.19, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

 • נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' – לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים תכנית ניצנים לשנה"ל תש"פ בוחרים 'תכנית ניצנים שפיר', ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה. לפרטים- טלפון משרד- 08-6694007

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-27.8.19 יאושר ויוחזר סכום מלא. ביטול שיתקבל לאחר ה-27.8.18 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

חיוב הכרטיס מתבצע בהוראת קבע בכל 14 לחודש העוקב ע"י מערכת מאובטחת של חברת "נבון"
יורד כל ה14 לחודש העוקב . 
החיוב הראשון יורד ב 14.8.19 ומסתיים ב14.5.20 
שימו ♥ – הורדת החיוב תופיע אצלכם לפי ההסכם שלכם מול חברת האשראי

 1. תקנון- תכנית ניצנים

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את תכנית ניצנים בג"י שפיר מתאריך 4.9.19.
  מטעמים פרוצדוראליים- ההרשמה הראשונית הינה לחודשים ספטמבר-אוקטובר, לאחר מכן תתבצע הרשמה להמשך הפעילות.  
 2. תכנית ניצנים תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 16:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 27.8.19 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי המסגרת לא תופעל עבור קבוצה של פחות 20 ילדים.
 5. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בגנ"י מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. 

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מגנ"י לא יאוחר מהשעה 16:00. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהגן בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כל שהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 3. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 4. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מגנ"י
 5. הורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 6. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תש"פ את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.
 3. ילד שיושעה מהפעילות הגן  בבוקר- הינו מושעה אוטומטית ממסגרת התכנית.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. התשלום הינו 600₪ עבור שני חודשי פעילות.
 2. התשלום ייעשה ב-2 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד. (ספטמבר-אוקטובר).
 3. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 4. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש.
 5. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 20 ₪.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 27.8.19 בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 27.8.19 ועד 30.9.19 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 1.10.19 ועד 30.3.20 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י הודעה באמצעות המייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות הודעה כתובה במייל.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. החל מתאריך 1.4.20 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

מאשר שקראתי את המסמך והנני מסכים לתוכנו.

Fill out my online form.