הרשמה לצהרונים

מ.א שפיר - תכנית ניצנים תשפ"ג-
בתי ספר

הרשמה לצהרוני בי"ס

שפיר – צהרונים תשפ"ג- בתי ספר

נבון פרויקטים בחינוך | צהרון בתי ספר | מ.א שפיר

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' מפעילה את צהרוני בתי הספר והגנים במועצה האזורית שפיר בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה. הצהרונים מיועדים לילדי גני הילדים ותלמידי כיתות א-ג בבתי הספר.

מיקום

בתי ספר:

תתמ"ד שפיר, שפיר, ביה"ס אבנ"ש

תכנית יוח"א | ימים א'-ה' משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00. 

תאריכי התכנית:

יום שני ה- 01.09.2022 ועד לתאריך 30.06.2023

צוות הצהרונים

 • ניהול ופיקוח מנהל פדגוגי- מר אדיר מזין | מנהלת תפעול- הגב' מיטל עמרם.
 • בתי ספר- צוות הוראה אשר נבחר בקפידה עפ"י הקריטריונים של משרד החינוך וחברת נבון פרויקטים בחינוך.
 • צוות הצהרונים– צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בתגבור לימודי, הזנה, תכניות העשרה, חוגים ועוד…

מה בצהרונים?

 • תגבור לימודי/עזרה בשיעורי בית.
 • תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, אנגלית חווייתית, ספורט אתגרי.
 • חוגי העשרה חיצוניים.
*תשלום עבור הזנה מתבצע ברישום מראש מול מזכירות ביה"ס.
 

עלות התכנית

תכנית "ניצנים" | ימים א'-ה': עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00

 • עלות לתלמידי כיתות א-ב: 100 ₪ לחודש. (המחיר מסובסד ע"י משה"ח)
 • עלות לתלמידי כיתות ג: 224 ₪ לחודש.
 • כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון: מתווה, עלות, ימי חופשה וכדו'.

הבהרות חשובות:

* שימו לב- ככל ויהיו שינויים במתווה תכנית 'ניצנים' לשנת הלימודים תשפ"ג או בנתוני הלמ"ס במועצה אזורית שפיר- חברת 'נבון' תפעל בתיאום עם הרשות על פי מתווה משרד החינוך.

** מינימום לפתיחת קבוצה תקנית- 25 תלמידים 

הרשמה

* כל שינוי שיבוצע ע"י הממשלה ומשרד החינוך בתכנית 'וח"א' יחול גם על צהרוני נבון: מחיר, ימי חופשה, ביטולים ועוד.

* הרישום יתבצע עד ליום שני 01/08/22 בשעה 10:00 בבוקר. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

* יש להקפיד על בחירת מס' כיתה מדויק ולהירשם לכיתה הנכונה. ילד שימצא רשום לכיתה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.

* ביטול שיתקבל לאחר ה-01/08/22 בשעה 10:00 בבוקר ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

שאלות ותשובות

התכנית תפעל החל מתחילת שנה"ל תשפ"ב- 01.08.2022 ועד לסיום שנה"ל תשפ"ב- 30.6.2023. 

בביה"ס– ימים א'-ה' משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00. 

לא. הרישום והתשלום לימים אלו יתבצע בנפרד לתשלום הצהרונים וייפתח בסמוך למועד פתיחת הקייטנות.

התשלום לצהרון אינו כולל ימים ארוכים.

ימים ארוכים נוספים ככל ויהיו- ייגבה תשלום נוסף בתיאום עם מחלקת חינוך במועצה.

עלות התכנית: 

כיתות א-ב 

 1000 ₪ לילדי בתי הספר (100 ש"ח לחודש) 

כיתות ג (המחיר אינו מסובסד ע"י משה"ח) 

2,240 ₪ לילדי בתי הספר (100 ש"ח לחודש) 

 התשלום הינו שנתי ומתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות (התשלום בחודשים אוגוסט-מאי).

ההרשמה עד ה-01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם איכותי, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך'- לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"ג' בוחרים 'צהרונים מ.א שפיר' ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה.

לפרטים-  08-6694007 | מייל- office@navon-p.co.o | וואטסאפ 08-6858276

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-01/08/2022 בשעה 10:00 בבוקר יאושר ויוחזר סכום מלא.
 • ביטול שיתקבל לאחר ה-01/08/2022 בשעה 10:00 בבוקר ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

 

המדיניות של חברת 'נבון' ו-מ.א שפיר הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

במקרה של ביטול הצהרון עקב הנחיות משרד הבריאות

לעניין הקורונה: סגר- יינתן זיכוי מלא, בידוד אישי- ללא זיכוי, בידוד של
צהרון שלם – 60% זיכוי

תקנון – 

תכנית צהרונים מ.א שפיר- תשפ"ג- בתי ספר

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את תכנית ניצנים בגני הילדים ובבתי הספר ב-מ.א שפיר מתאריך 01.08.2022 ועד לתאריך 30.6.2023.
 2. תכנית ניצנים תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 16:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי לא תפתח מסגרת צהרון בבית ספר בו יירשמו פחות מ-25 ילדים.
 5. ייתכנו איחודי כיתות כדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים.
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בבית הספר מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם כיתה, או שכבת כיתות, או כל ביה"ס יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למתקן בית הספר, ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל באותה שכבה או כיתה או כל ביה"ס התכנית כלל.
 7. בימים בהם בית הספר מסיים מוקדם (בהתאם למתווה שיתפרסם בקול קורא 'ניצנים' שנת תשפ"ג) הצהרון ייתן מענה באופן יחסי לשעות הפעילות.
 8. רישום לתכנית "ניצנים בחופשה" של משה"ח (קייטנות חנוכה ופסח)- יתבצע בנפרד מהרישום לצהרונים ובסמוך לפתיחת התכנית.
 9. החברה בשיתוף הרשות המקומית תהיה מוסמכת לבטל חוזה זה עם הורים אשר ילדיהם ימצאו לא מתאימים ויפגעו בפעילות או בילדי הצהרון, ו/או אשר הוריהם לא ישתפו פעולה כאמור בחוזה זה.

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מבית הספר לא יאוחר מהשעה 16:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתוכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. ילדים אשר השתתפו בפעילות הבוקר (בית ספר) והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 2. יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י ההנחיות בבית הספר. ההנחיות מחייבות את ההורים ואת צוותי הצהרונים כאחד.
 3. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצב הבריאותי
 4. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון.
 5. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 6. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר.
 7. הורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 8. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"ג את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.
 3. ילד שיושעה מהפעילות הבית ספרית בבוקר- הינו מושעה אוטומטית ממסגרת התכנית.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. עלות הצהרון-
 • בתי ספר- כיתות א'+ב-  1000 ₪ לשנת פעילות.
 • בתי ספר- כיתות ג'- 2,240. 
 • לנוחות ההורים- התשלום ייגבה בתשלום חודשי לילדי בתי הספר.
 1. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד.
 2. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות כ.אשראי/מזומן/צ'קים.
 3. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש, החל מחודש הפעילות הראשון עד לסיום שנה"ל (התשלום האחרון- 10.5.2023).
 4. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 20 ₪.
 5. ימים ארוכים נוספים ככל ויהיו- ייגבה תשלום נוסף בתיאום עם מחלקת חינוך במועצה.
 6. קבלת ילדים חדשים:
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודש- יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודש-יחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 01.08.2022 בשעה 10:00 בבוקר בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 01.09.2022 ועד 30.2.2023 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י מילוי טופס "ביטול הרשמה" והודעה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות מילוי טופס ביטול הרשמה דרך המזכירות של נבון פרויקטים.
 3. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 4. מדיניות החזר כספי עקב בידוד- במידה ויש בידוד עצמאי והמסגרת ממשיכה לפעול- לא יינתן החזר כספי
 5. ביטול השתתפות בתוכנית מצריך הודעה מוקדמת חודש מראש. 
 6. החל מתאריך 1.3.2023 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.
 3. נדרשת הסכמתם של 2 ההורים של הילד לצורך רישום לתכנית.

­­

­­