הרשמה לצהרונים

גדרה - צהרונים תשפ"א

גדרה תשפ"א - תכנית ניצנים

נבון פרויקטים בחינוך | צהרוני בתי ספר | תכנית "ניצנים"- משרד החינוך

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' מפעילה זו השנה הרביעית את צהרוני בתי הספר בגדרה בשיתוף עם אגף החינוך במועצה.

 

הצהרונים מתקיימים בבתי הספר:

רעות, בילויים, פינס, גוונים, קשת, רימונים ואוהל שלום.

 

צוות הצהרונים:

לוזי אלמגור- מלי מורי, מנהלת תכנית ניצנים.

עידן צבי- מנהל פדגוגי.

אדיר מזין – מנהל תפעול.

צוות הצהרונים- צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בתגבור לימודי, הזנה, תכניות העשרה, חוגים ועוד…

 

בצהרוני 'נבון':

ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן 'גדרה אוכלת בריא'.

תגבור לימודי/עזרה בשיעורי בית

תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, אנגלית חווייתית, ספורט אתגרי

חוגי העשרה חיצוניים


כיתות א'-ב':

תכנית "ניצנים" | ימים א'-ה': עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
ע"פ נתוני משרד החינוך, יינתן סבסוד בסך 200 ₪ בלבד.
עלות חודשית: 525 ₪ (המחיר לאחר הסבסוד)

*כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון: מחיר, ימי חופשה ועוד.

** אפשרות רישום לשעת העשרה עד השעה 17:00.


כיתות ג':

צהרונים | ימים א'-ה' | עם סיום יום הלימודים ועד השעה 16:00
עלות חודשית: 725 ₪

** אפשרות רישום לשעת העשרה עד השעה 17:00.

 

הרישום יתבצע עד ה-15.7.2020. כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

יש להקפיד על בחירת מס' כיתה ולהירשם לכיתה הנכונה. ילד שימצא רשום לכיתה לא נכונה תבוטל השתתפותו בצהרון.


תנאי ביטול
:
ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-15.7.2020 יאושר ויוחזר סכום מלא ללא דמי הרישום.

ביטול שיתקבל לאחר ה-15.7.2020 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

 

 

 

שאלות ותושבות

התכנית תפעל בתחילת שנה"ל תשפ"א- 1.9.2020 ועד לסיום שנה"ל- 30.6.2021.

בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:00

 

משרד החינוך יצא בתכנית 'ניצנים בחופשה' החל מחופשת פסח בשנת תשע"ח.

גם השנה, תופעל תכנית 'ניצנים בחופשה' (בכפוף להחלטת משה"ח, בשנת תש"פ לא הופעלה התכנית עקב אי הקמת ממשלה) ותיתן מענה ל-5 ימי החופשה במתכונת 'קייטנת חנוכה' ו-5 ימי החופשה במתכונת 'קייטנת פסח'. 

* בקייטנות חנוכה ופסח תינתן א.בוקר.

** התשלום לימים אלו יתבצע בנפרד לתשלום הצהרונים וייפתח בסמוך למועד פתיחת הקייטנות.

 

עלות התכנית- 5250 ₪ לשנה.  התשלום מתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות- 525 ש"ח לחודש.

התשלום הינו לכיתות א-ב בלבד.

* התשלום לכיתות ג' הינו 7250 ש"ח לשנה. ( סבסוד משה"ח הינו לכיתות א-ב בלבד)

התשלום מתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות- 725 ש"ח לחודש.

 

ההרשמה עד ה-15.07.2020, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

 • נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' – לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"א' בוחרים 'צהרונים גדרה', ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה. לפרטים- טלפון משרד- 08-6694007

ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה-15.07.2020 יאושר ויוחזר סכום מלא. ביטול שיתקבל לאחר ה-15.08.2020 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

כמו כן- ביטולי השתתפות במהלך השנה יעשו ע"י מילוי טופס "בקשת ביטול השתתפות" מול המשרד בלבד ולא מול הרכזים או הצוות בשטח.

 

תקנון – תכנית ניצנים (צהרונים) בתי ספר גדרה- תשפ"א

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את תכנית ניצנים בבתי הספר בגדרה מתאריך 1.9.2020 ועד לתאריך 30.6.2021.
 2. תכנית ניצנים תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 16:00.
 3. למעוניינים ניתן להירשם לשעת ההעשרה מסיום הצהרון בשעה 16:00 ועד השעה 17:00 בעלות של 170 ש"ח לחודש.
 4. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 15.7.2020 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 5. מובהר בזאת, כי המסגרת לא תופעל עבור קבוצה של פחות 18 ילדים.
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בבית הספר מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם כיתה, או שכבת כיתות, או כל ביה"ס יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למתקן בית הספר, ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל באותה שכבה או כיתה או כל ביה"ס התכנית כלל.
 7. רישום לתכנית "ניצנים בחופשה" של משה"ח (קייטנות חנוכה ופסח)- יתבצע בנפרד מהרישום לצהרונים ובסמוך לפתיחת התכנית.

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מבי"ס לא יאוחר מהשעה 16:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 3. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 4. העברת מידע בין צוות בית הספר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר.
 5. הורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 6. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות ביה"ס לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות היול"א להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות היול"א להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד בבית הספר כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"א את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.
 3. ילד שיושעה מהפעילות הבית ספרית בבוקר- הינו מושעה אוטומטית ממסגרת התכנית.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. תנאי התשלום: התשלום הינו 5250 ₪ עבור שנת פעילות. 525 ש"ח לחודש.
 2. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד. (ספטמבר-יוני).
 3. התשלום לשעת העשרה הינו 170 ש"ח לחודש.
 4. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 5. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש, החל מחודש הפעילות הראשון עד לסיום שנה"ל (התשלום האחרון- 10.6.2021).
 6. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 20 ₪.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 15.7.2020 בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 15.7.2020 ועד 30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 1.10.2020 ועד 30.2.2021 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י הודעה באמצעות המייל ומילוי טופס "ביטול השתתפות" בתכנית ושליחה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות הודעה כתובה במייל.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. החל מתאריך 1.3.2021 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

­­

Fill out my online form.