הרשמה לצהרונים

חבל יבנה - תכנית ניצנים תשפ"א

הרשמה לצהרונים

חבל יבנה גני ילדים – צהרונים תשפ"א

נבון פרויקטים בחינוך | צהרוני גני ילדים | תכנית "ניצנים"- משרד החינוך

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' מפעילה זו השנה השלישית את צהרוני גני הילדים ב-מ.א חבל יבנה בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה. הצהרונים מיועדים לילדי גני הילדים.

מיקום

גני ילדים במועצה האזורית חבל יבנה.

צוות הצהרונים

 • ניהול ופיקוח מנהל פדגוגי- אדיר מזין | מנהלת תפעול- עינת בן יהודה.
 • גננת- בכל כיתת גן, מובילה אשר תעבוד עם הילדים עפ"י התכנית הפדגוגית.
 • סייעת- סייעת בכל גן. בגן בו יירשמו מעל 30 משתתפים- סייעת שניה.
 • צוות הצהרונים– צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בהזנה, תכניות העשרה, ימי שיא ועוד…

מה בצהרונים?

 • ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן 'חבל יבנה אוכלת בריא'.
 • תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, אנגלית חווייתית, ספורט אתגרי.
 • חוגי העשרה חיצוניים.

עלות התכנית

תכנית "ניצנים" | ימים א'-ה' משעת סיום הלימודים ועד השעה 16:30.
עלות חודשית: 615 ₪ לחודש (המחיר מסובסד ע"י משה"ח).

*חברת 'נבון' יחד עם המועצה יבחנו אפשרות להאריך את סיום הצהרון במהלך שנה"ל תשפ"א עד השעה 17:00. במהלך חודש ספטמבר 2020 יישלח שאלון להעדפת שעת הסיום (כרוך בתוספת תשלום ומינימום נרשמים).

הרשמה

* כל שינוי שיבוצע ע"י משרד החינוך בתכנית "ניצנים" יחול גם על צהרוני נבון: מחיר, ימי חופשה, ביטולים ועוד.

* הרישום יתבצע עד ה-10.08.2020 כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

* יש להקפיד על בחירת מס' כיתה מדויק ולהירשם לכיתה הנכונה. ילד שימצא רשום לכיתה לא נכונה או לגן לא נכון תבוטל השתתפותו בצהרון.

* ביטול שיתקבל לאחר ה-10.08.2020 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

שאלות ותשובות :

התכנית תפעל בתחילת שנה"ל תשפ"א- 1.9.2020 ועד לסיום שנה"ל תשפ"א- 30.6.2021. בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים בגן ועד השעה 16:30.

*חברת 'נבון' יחד עם המועצה יבחנו אפשרות להאריך את סיום הצהרון במהלך שנה"ל תשפ"א עד השעה 17:00. במהלך חודש ספטמבר 2020 יישלח שאלון להעדפת שעת הסיום (כרוך בתוספת תשלום ומינימום נרשמים).

משרד החינוך יצא בתכנית 'ניצנים בחופשה' החל מחופשת פסח בשנת תשע"ח.

גם השנה, תופעל תכנית 'ניצנים בחופשה' ותיתן מענה ל-5 ימי החופשה במתכונת 'קייטנת חנוכה' ו-5 ימי החופשה במתכונת 'קייטנת פסח'. התשלום לצהרון כולל את 10 הימים הארוכים בחנוכה ופסח.

התשלום לצהרון כולל את 4 הימים הנ"ל.

**בימים ארוכים אלו התכנית תפעל החל מהשעה 07:30 ועד השעה 16:00

עלות התכנית- 6,150 ₪.

התשלום הינו שנתי ומתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות-615 ₪.

ההרשמה עד ה-10.08.2020, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך'- לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"א' בוחרים 'צהרונים מ.א חבל יבנה' ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה.

לפרטים-  08-6694007 | מייל- office@navon-p.co.il

 

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה- 10.08.2020 יאושר ויוחזר סכום מלא.
 • החל מתאריך 10.08.2020 ועד 30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 • ביטול שיתקבל לאחר ה-10.08.2020 ייכנס לתוקף חודש ימים מיום בקשת הביטול (ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש מיום הודעת הביטול).

המדיניות של חברת 'נבון' ו-מ.א חבל יבנה הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

תקנון – תכנית ניצנים

תכנית ניצנים (צהרונים) מ.א חבל יבנה- תשפ"א

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את תכנית ניצנים בגני הילדים ב-מ.א חבל יבנה מתאריך 1.9.2020 ועד לתאריך 30.6.2021.
 2. תכנית ניצנים תופעל בימים א-ה, ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 16:30.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד התאריך 10.8.2020 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי לא תפתח מסגרת צהרון בגן בו יירשמו מתחת ל-22 ילדים.
 5. ייתכנו איחודי גנים כדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים.
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בגן מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם תלמידי הגן יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למוסד החינוכי, ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל התכנית באותו מוסד (חברת 'נבון פרויקטים' תפעל עפ"י הנחיות תכנית 'ניצנים').
 7. בימים בהם הגן מסיים מוקדם הצהרון ייתן מענה באופן יחסי לשעות הפעילות.

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהגן לא יאוחר מהשעה 16:30 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהגן בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתוכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. תקופת "קורונה":
 • ילדים אשר השתתפו בפעילות הבוקר והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 • יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י ההנחיות בגן הילדים. ההנחיות מחייבות את ההורים ואת צוותי הצהרונים כאחד.
 1.  על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. באחריות ההורים לדווח לצוות הצהרון על כל תופעות אלרגניות ורגישויות של הילדים ככל שיש וכן עלולים להתפתח בעתיד.
 3. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 4. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 5. העברת מידע בין צוות הגן בבוקר לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית מהגן.
 6. על ההורים להגיע בהקדם לצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 7. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"א את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט, עפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר ההמחאות שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. עלות הצהרון- 6,150 ₪ לשנת פעילות.
 2. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד (ספטמבר-יוני).
 3. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/שיקים/כ.אשראי/מזומן.
 4. תאריכי ההמחאות יהיו קבועים ל-1 או 10 בכל חודש, החל מחודש הפעילות הראשון עד לסיום שנה"ל (התשלום האחרון- 10.6.2021).
 5. עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בהחזר הוצאות ע"ס 20 ₪.
 6. קבלת ילדים חדשים:
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודשיחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש. 
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודשיחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 10.08.2020 בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 10.08.2020  ועד 30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 1.10.2020 ועד 30.2.2021 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י מילוי טופס "ביטול הרשמה" והודעה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות מילוי טופס ביטול הרשמה דרך המזכירות של נבון פרויקטים.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. החל מתאריך 1.3.2021 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

­­

Fill out my online form.
דילוג לתוכן