הרשמה לצהרונים

באר טוביה - צהרוני גני ילדים תשפ"א

הרשמה לצהרוני גני הילדים

מ.א באר טוביה- שנה"ל תשפ"א

חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תפעיל השנה את צהרוני גני הילדים ב-מ.א באר טוביה בשיתוף עם מחלקת החינוך במועצה. הצהרונים מיועדים לילדי גני הילדים.

מיקום

גני הילדים ביישובי המועצה האזורית באר טוביה.

צוות הצהרונים

 • ניהול ופיקוח מנהלת תפעול- גב' מיטל עמרם | מנהל פדגוגי- מר אדיר מזין.
 • גננת- בכל כיתת גן, מובילה אשר תעבוד עם הילדים עפ"י התכנית הפדגוגית.
 • סייעת- סייעת בכל גן. בגן בו יירשמו מעל 30 משתתפים- סייעת שניה.
 • צוות הצהרונים– צוות חינוכי מנוסה ומקצועי אשר מלווה את הילדים לאורך שעות פעילות הצהרון בהזנה, תכניות העשרה, ימי שיא ועוד…

מה בצהרונים?

 • ארוחה חמה, מזינה ומגוונת בסימן "באר טוביה אוכלת בריא".
 • תכנית פדגוגית עשירה ומגוונת.
 • תכניות העשרה כדוגמת- מדענים צעירים, אנגלית חווייתית, ספורט אתגרי.
 • חוגי העשרה חיצוניים.

עלות התכנית

צהרוני גני ילדים | ימים א'-ה' משעת סיום הלימודים ועד השעה 17:00.
עלות חודשית: 865 ₪ לחודש.

הרשמה

* הרישום יתבצע עד ה-19.8.2020 כל הרשמה מעבר למועד זה תאושר רק לאחר פתיחת שנה"ל ובכפוף למקום פנוי.

* יש להקפיד על בחירת ישוב וגן נכונים. ילד שימצא רשום במסגרת לא נכונה- תבוטל השתתפותו בצהרון.

* ביטול שיתקבל לאחר ה-19.08.2020 ייכנס לתוקף החל מה-1.9.2020  (במקרה זה- ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש ספטמבר).

שאלות ותשובות:

התכנית תפעל בתחילת שנה"ל תשפ"א- 1.9.2020 ועד לסיום שנה"ל תשפ"א- 30.6.2021. בימים א-ה בימים בהם מתקיימים לימודים במשרד החינוך משעת סיום הלימודים בגן ועד השעה 17:00.

משרד החינוך יצא בתכנית 'ניצנים בחופשה' החל מחופשת פסח בשנת תשע"ח.

במידה ותוכנית "ניצנים בחופשה" תופעל בשנה"ל תשפ"א- יינתן מענה ב-5 ימי קייטנת חנוכה ו-5 ימי קייטנת פסח במתכונת "ימים ארוכים"- מהשעה 07:30 ועד השעה 16:30.

במידה ומשרד החינוך לא יסבסד את קייטנות חנוכה ופסח- ייגבה תשלום נוסף על סך 180 ש"ח עבור כל קייטנה (סך התקצוב של משה"ח).

 

עלות התכנית- 8,650 ₪.
התשלום הינו שנתי ומתבצע ע"י פריסה חודשית ל-10 חודשי פעילות- 865 ₪ לחודש.

נכנסים לאתר חברת 'נבון פרויקטים בחינוך'- לשונית 'הרשמה' בוחרים 'הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשפ"א' בוחרים 'צהרונים מ.א באר טוביה' ממלאים את פרטי הילד ב-4 שלבים פשוטים בתהליך ידידותי למשתמש ולאחר מכן עוברים לדף תשלום. בסיום התהליך- תקבלו מייל עם פרטי ההרשמה.

לפרטים- 08-6694007 | מייל- office@navon-p.co.il

ההרשמה עד ה-19.08.2020, לאחר תאריך זה- ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד, וזאת ע"מ שנוכל להיערך בצורה המיטבית מבחינת כח אדם, הזמנות ציוד, תכניות פדגוגיות, מערך חוגים ועוד.

 • ביטול הרשמה שיתקבל במשרדי חברת 'נבון' עד ה- 19.08.2020 יאושר ויוחזר סכום מלא.
 • החל מתאריך 19.08.2020 ועד ה-30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 • ביטול שיתקבל לאחר ה-19.08.2020 ייכנס לתוקף החל מה-1.9.2020 (במקרה זה- ההורים יחויבו בתשלום עבור חודש ספטמבר).

המדיניות של חברת 'נבון' ומחלקת החינוך הינה להיצמד להנחיות משרד החינוך.

תקנון – צהרוני גני ילדים

צהרוני גני הילדים | מ.א באר טוביה- תשפ"א

מיקום ומועדי הפעילות

 1. חברת 'נבון פרויקטים בחינוך' תנהל את צהרוני גני הילדים ב-מ.א באר טוביה מתאריך 1.9.2020 ועד לתאריך 30.6.2021.
 2. התכנית תופעל בימים א-ה ותחל מיד בתום מערכת הלימודים הפורמאלית ועד השעה 17:00.
 3. הורים המעוניינים בהשתתפות ילדיהם בתכנית מחויבים להירשם עד ה- 19.8.2020 באתר 'נבון פרויקטים בחינוך'. הרישום הינו לשבוע פעילות מלא (5 ימים בשבוע) בלבד. רישום לאחר מועד זה- על בסיס מקום פנוי בלבד.
 4. מובהר בזאת, כי לא תפתח מסגרת צהרון בגן בו יירשמו מתחת ל-18 ילדים.
 5. ייתכנו איחודי גנים כדי להגיע למינימום הנדרש וזאת ע"מ לתת מענה לכמה שיותר הורים.
 6. בימים שבהם מתבטלים הלימודים בגן מכל סיבה שהיא, אין התכנית פועלת. בימים בהם תלמידי הגן יוצאים לפעילויות שונות מחוץ למוסד החינוכי, ואינם חוזרים אליו לפי מערכת שעות הלימוד הרגילה, לא תופעל התכנית באותו מוסד.
 7. בימים בהם הגן מסיים מוקדם הצהרון ייתן מענה באופן יחסי לשעות הפעילות.
 8. הרישום לתכנית כולל את תכנית "ניצנים בחופשה" של משה"ח (קייטנות חנוכה ופסח)- הילדים המשתתפים בתכנית הצהרונים- רשומים באופן אוטומטי לקייטנות חנוכה ופסח.
 9. במידה ומשה"ח לא יסבסד את קייטנות חנוכה ופסח- ייגבה באופן אטומטי תשלום נוסף על סך 180 ש"ח עבור כל קייטנה (סך התקצוב של משה"ח).
 10. ככל ויחולו שינויים במתווה התכנית ע"י משרד החינוך חברת נבון פרויקטים תפעל עפ"י המתווה שיפורסם.

קבלת הילדים בתום יום פעילות

 1. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהגן לא יאוחר מהשעה 17:00 ומתחייבים לדייק. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת החברה.
 2. איסוף הילד יעשה מהגן בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יקבל את ילדיהם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד דרך אתר החברה.
 3. איסוף הילד להורים פרודים\גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם.
 4. איסוף ילד\ה מהתוכנית על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 13 ומעלה ובאישור מוקדם של ההורים.

הצהרת בריאות

 1. שגרת "קורונה":
 • ילדים אשר השתתפו בפעילות הבוקר והציגו הצהרת בריאות לצוות הבוקר- אינם מחויבים להציג הצהרת בריאות לפעילות הצהרון.
 • יש לשמור על כל כללי ההיגיינה והניקיון עפ"י ההנחיות בגן הילדים. ההנחיות מחייבות את ההורים ואת צוותי הצהרונים כאחד.
 • ככלל, הפעילות במסגרת הצהרונים תתקים עפ"י מתווה  "אורחות חיים במוסד החינוכי בתקופת הקורונה".  
 1.  על ההורה לדווח לצהרון על מחלה כרונית כלשהיא ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו הבריאותי.
 2. באחריות ההורים לדווח לצוות הצהרון על כל תופעות אלרגניות ורגישויות של הילדים ככל שיש וכן עלולים להתפתח בעתיד.
 3. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון (נספח נפרד שיימסר בצהרון).
 4. אין לשלוח לצהרון ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים, או כל מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו. לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו של הילד לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את צוות הצהרון על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד.
 5. העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון: ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום, חבלה וכיו"ב) וכן על כל היעדרות הילד מבית הספר.
 6. על ההורים להגיע בהקדם לצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או שאינו חש בטוב. ההורים ימסרו להנהלת ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את הנהלת הצהרון על כל שינוי בפרטים אלו.
 7. ההורים מצהירים כי ברור להם, שעפ"י הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות התכנית לתת לילד תרופות כלשהן. הוצאות שיידרש צוות הצהרון להוציא עקב צורך בטיפול רפואי לילד, ישולמו במלואן על ידי ההורים.

העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון

 1. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה\אירוע חריג.
 2. ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על מצבו הלימודי של הילד\ה במקצועות אותן לומד כדי שהצוות יוכל לתגבר ולהעשיר את הילד מבחינה לימודית בהתאם להתקדמותו בשתי המסגרות.

ביטוח הילדים

חברת 'נבון' אחראית לבטח את הילדים בביטוח צד ג'.

הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות תשפ"א את כלל תלמידי מוסדות החינוך אשר בפיקוח משרד החינוך.

הפסקת השתתפות על ידי החברה

 1. החברה תהא רשאית להחליט יחד עם אגף החינוך במועצה ועפ"י שיקול דעתם של מנהלי המסגרות, מנהל הפרויקט ומנכ"ל החברה, כי הילד/ה אינו מתאים להשתתף במסגרת התכנית. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית-התנהגותית ובריאותית, או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, תהא החברה רשאית להפסיק את השתתפותו של הילד בתכנית וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש.
 2. ההורה מתחייב להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בתכנית. ההורה מודע לטובת כלל התלמידים בתכנית, באם מי מהתלמידים יתנהג באורח חריג, תהיה לחברת 'נבון פרויקטים בחינוך' יחד עם אגף החינוך במועצה הזכות להוציאו מכלל מקבלי השירות בתכנית, בכפוף להחזר התשלומים  שיינתנו ע"י ההורה וטרם נפרעו.

מסלולים, מחירים ותשלומים

 1. עלות הצהרון- 8,650 ₪ לשנת פעילות.
 2. התשלום ייעשה ב-10 תשלומים שקליים שווים, שיימסרו במעמד רישום התלמיד (ספטמבר-יוני).
 3. התשלום עבור הפעילות יתבצע באמצעות הוראת קבע/כ.אשראי/מזומן.
 4. קבלת ילדים חדשים:
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-1 לחודש ועד ה-15 לחודשיחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש.
 • ילד המתקבל לצהרון בין ה-16 לחודש ועד לסוף החודשיחויב בתשלום של 50% משכר הלימוד המלא באותו חודש.

ביטול או שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים

 1. ניתן לבטל את ההרשמה לצהרונים עד לתאריך 19.08.2020 בלבד- החזר מלא.
 2. החל מתאריך 19.08.2020 ועד 30.9.2020 לא ניתן לבטל את ההשתתפות בתכנית לחודש ספטמבר ולא יינתנו החזרים כספיים בגין חודש זה.
 3. החל מתאריך 1.10.2020 ועד 30.2.2021 ניתן לבטל השתתפות הילד בתכנית ע"י מילוי טופס "ביטול הרשמה" והודעה במייל office@navon-p.co.il ולאחר אישור "התקבל". לא יתקבלו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הצהרון אלא רק באמצעות מילוי טופס ביטול הרשמה דרך המזכירות של נבון פרויקטים.
 4. הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור לעיל יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה-8 לחודש הקודם. לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש.
 5. החל מתאריך 1.3.2021 לא ניתן לבטל את השתתפותכם בתכנית.

פרסום:

 1. המשתתף מאשר לחברת נבון פרויקטים בחינוך להציג מעת לעת באמצעי תקשורת ופרסום שונים תמונות שלו ו\או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.
 2. המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו\או הודעות שוטפות של חברת נבון פרויקטים בחינוך.

­­

Fill out my online form.